Universiteit van Levend Licht

Wil jij je na de Ur-Academie verder verdiepen en ontwikkelen om EEN te worden met de wijsheid en kennis van de eeuwige Geest: De IK BEN DIE IK BEN, lees dan verder wat we je te bieden hebben.

Over de Universiteit van Levend Licht
De Universiteit van Levend Licht biedt een programma van meerdere modules. Iedere module bestaat uit een dag.

We weten ondertussen dat we onderdeel zijn van een groter bewustzijnsuniversum, een multidimensionaal bewustzijn. Zodra we uit 3D stappen, gekenmerkt door de zich herhalende vaak pijnlijke processen, gaan we dit meer en meer ervaren. Hierdoor ontdekken we en komen we steeds meer in contact met onze vermogens en vaardigheden die ons goddelijk geboorterecht zijn.

We hoeven niet op zoek te gaan naar liefde want alles is liefde. We mogen nu op zoek gaan naar de geestelijke barrières die je tegen De Liefde hebt opgeworpen. De Hogere Werelden zijn bezig om een nieuwe wereld te scheppen en het leven te verheffen zodat wij de oude jas uit mogen trekken en ons lichaam kunnen opbouwen naar een hogere vorm van Licht, superluminaal Licht genoemd. We bouwen letterlijk een nieuwe aura op. We komen uit het niveau van de Zoon (het Vissentijdperk) waarin we het Christusbewustzijn hebben leren kennen en dit voor zover het mogelijk is eigen hebben gemaakt, plus de kracht van het (levende) woord hebben leren kennen.

Wat ga je doen?
Binnen de Universiteit van Levend Licht maken we de overstap naar het rijk van de Geest, (Shekinah), waarin we ons lichaam en de Lichtlichamen mogen door transformeren naar een groter Universeel bewustzijn gekenmerkt door een hogere trilling en groter bereik van de Geest en een hogere vorm van Liefde. Als we dit diep van binnen beseffen gaan we tijd en ruimte overwinnen en worden we karma vrij. We gaan onze Lichtlichamen opbouwen naar de goddelijke gelijkenis die hoort bij het originele scheppingsplan. Het doel is om EEN te worden met de wijsheid en kennis van de eeuwige Geest: De IK BEN DIE IK BEN. Deze kennis opent de barrières van de zeven chakra’s, zowel in de vorm alsook op geest/goddelijk niveau. We geven geboorte aan ons GOD zelf. Deze veranderingen gaan niet zonder slag of stoot. De hele wereld reageert hierop… natuurrampen, overstromingen, veranderend klimaat, oorlogen en allerlei menselijke kwalen. Deze kennis echter zal je beschermen en een kracht vrij maken om het zaad te planten en de poorten van het Licht te openen door je nieuwe ZIJN, GEDRAG en FOCUS. Dan ben je een waarlijke gids voor de toekomst.

Deelname op uitnodiging.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt