Eco-Codes

Naast de Energetische Stoelen zijn ons nieuwe technieken gegeven: Lichtkegels die voorzien zijn van krachtige kristallen die geladen zijn met Getal-Licht-Symbool-Codes. Deze Codes roepen verfijnde elektromagnetische velden op die hoog in trilling zijn. De Lichtkegels werken altijd in paren waardoor een bipolair mechanisme ontstaat dat werkt via Quantumverbinding. Energie wordt heen en weer gezonden zonder waarneembaar tijdsverloop. Er is een kritische grens waar zij niet aan voorbij kunnen gaan zonder het goddelijke beeld van de schepper te ontvangen. Deze Lichtkegels bevatten deze informatie en dit maakt deze Lichtkegels bijzonder.

46

Aqua-Code

De Aqua-Code activeert de zuivere oer trilling van water en aangezien ons lichaam ook voor meer dan 80% uit water/vocht bestaat, heeft dit ook een fysieke werking. Je kunt stellen dat water weer een levenselixer wordt.

44

Elektro-Code

Bij de Elektro-Code zorgt vooral de Goddelijke Licht-Code ervoor dat een zuiver patroon van  Levend Licht zich mag ontvouwen, waardoor wij in staat zijn om belastende stralingen buiten ons te houden. Dit patroon bouwt zich op in ons eigen energieveld zodat we ons ook buitenshuis beschermd en krachtig voelen. Door de goddelijke Licht-Code ontwikkelen we de juiste kleurwaardes en mathematische kleur-geometrieën in onze aura, dit is meetbaar! Dit helpt om belastende energetische invloeden zoals elektrosmog, 4 en 5G stralingen, kortom alle stralingen die belastend zijn voor ons lichaam, sterk af te zwakken.

45

Terra-Code

De Terra-Code activeert het herstel van de harmonie in de natuur (landschappen, tuin).

In de Lichtkegels zitten speciale kristallen die de dragers zijn van Getal-Licht-Symboolcodes, de goddelijke Licht- en Taal-code en de goddelijke Geometrie, die de harmonische ordening, de zuivere geometrische patronen in de natuur weer mogen herstellen . De kracht van de Terra-Code bestaat uit het feit dat ze werkt met zuivere opbouwende bewustzijnsoverdracht in overeenstemming met het goddelijk plan.

43

Uni-Code

De Uni-Code activeert het herstel van de energie van gebouwen en huizen, zodat zij weer een krachtplek vormen waar je vermogens gekend en gezien worden. Loyaliteit en samenwerking en opbouw van betekenisvolle relaties worden hierdoor gestimuleerd. Het is ook de Code van liefde en verbinding op zielsniveau en herstel van je goddelijke blauwdruk. Waarom ben je hier en wat heb jij de wereld te bieden.
Zij zijn de meetkundige plaats om de chemische en elektrische menselijke scheppingspatronen aan te zetten tot werkelijke verandering en transformatie. Hun kracht bestaat ook uit hun verbindend vermogen. Ze werken met zuivere opbouwende bewustzijnsoverdracht in overeenstemming met het goddelijk plan.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt