Eco-Codes

De afgelopen jaren heb ik meerdere Eco-Codes in de wereld gezet die de leven gevende krachten in de natuur, water, gebouwen en leefomgeving herstellen. Deze ecologische krachten zijn zwaar ondermijnd door menselijk denken en handelen. Met de inzet van de Eco-Codes wordt dit weer hersteld.
Eco-Codes zijn lichtkegels voorzien van krachtige kristallen die geladen zijn met Getal-Licht-Symbool-Codes, een combinatie van codes uit de 6 e en 7e dimensie. Er zijn 5 verschillende codes met ieder een andere uitwerking: de Uni-Code, de Aqua-Code, de Elektro-Code, de Terra-Code en de Gematria-Code. Voor verdere uitleg wat de Eco-Codes zijn en hoe ze werken kies lees meer.

46

Aqua-Code

De Aqua-Code activeert de zuivere oer trilling van water en aangezien ons lichaam ook voor meer dan 80% uit water/vocht bestaat, heeft dit ook een fysieke werking. Je kunt stellen dat water weer een levenselixer wordt.

44

Elektro-Code

Bij de Elektro-Code zorgt vooral de Goddelijke Licht-Code ervoor dat een zuiver patroon van  Levend Licht zich mag ontvouwen, waardoor wij in staat zijn om belastende stralingen buiten ons te houden. Dit patroon bouwt zich op in ons eigen energieveld zodat we ons ook buitenshuis beschermd en krachtig voelen. Door de goddelijke Licht-Code ontwikkelen we de juiste kleurwaardes en mathematische kleur-geometrieën in onze aura, dit is meetbaar! Dit helpt om belastende energetische invloeden zoals elektrosmog, 4 en 5G stralingen, kortom alle stralingen die belastend zijn voor ons lichaam, sterk af te zwakken.

45

Terra-Code

De Terra-Code activeert het herstel van de harmonie in de natuur (landschappen, tuin).

In de Lichtkegels zitten speciale kristallen die de dragers zijn van Getal-Licht-Symboolcodes, de goddelijke Licht- en Taal-code en de goddelijke Geometrie, die de harmonische ordening, de zuivere geometrische patronen in de natuur weer mogen herstellen . De kracht van de Terra-Code bestaat uit het feit dat ze werkt met zuivere opbouwende bewustzijnsoverdracht in overeenstemming met het goddelijk plan.

43

Uni-Code

De Uni-Code activeert het herstel van de energie van gebouwen en huizen, zodat zij weer een krachtplek vormen waar je vermogens gekend en gezien worden. Loyaliteit en samenwerking en opbouw van betekenisvolle relaties worden hierdoor gestimuleerd. Het is ook de Code van liefde en verbinding op zielsniveau en herstel van je goddelijke blauwdruk. Waarom ben je hier en wat heb jij de wereld te bieden.
Zij zijn de meetkundige plaats om de chemische en elektrische menselijke scheppingspatronen aan te zetten tot werkelijke verandering en transformatie. Hun kracht bestaat ook uit hun verbindend vermogen. Ze werken met zuivere opbouwende bewustzijnsoverdracht in overeenstemming met het goddelijk plan.

dsc00172aa

Gematria-Code

De Gematria-Code activeert onze ‘levenskracht’ en bevrijdt ons steeds meer van belastende wereldse invloeden, gevoelens en gedachtevormen. We stappen uit het hologram van 3D waarin we vastzitten en waarin zich alles blijft herhalen. Door het plaatsen van de Gematria-Code bouwt je Gematria lichaam zich op in 9 maanden tijd. Het laat je stap voor stap steeds meer de waarheid zien… zij die zien, zullen zien… in een flits van herkenning en Licht. Het opent de ogen van alwetendheid en dit is niet het derde oog! Jouw chakra’s kunnen nieuwe Lichtfrequenties gaan ontvangen en vooral de 8ste chakra (de vlam boven het hoofd) kan zich gaan richten op de nieuwe spirituele paden en het uitwisselen van hogere Wijsheid met volkomen Lichtwezens.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt