urimcode10

Urim-Code

Steeds meer mensen weten dat in ons een intelligent bewustzijn werkzaam is met een onbeperkt vermogen. Dit bewustzijn zorgt voor ons. Het is helend van aard.

De Lichtmatrix van de Urim-Code, een matrix van Levend Licht, bewerkstelligt dat dit bewustzijn veel beter kan functioneren en weer de verbinding kan maken met je goddelijke blauwdruk, de plek waar je volledig HEEL en in EENHEID bent. Je kunt in de Urim-Code met volledige aandacht dit intelligente bewustzijn specifieke opdrachten geven.

urim-codekinder01

Kinder Urim-Code

De Urim-Code is er voor iedereen, jong en oud. Ook kinderen mogen de Urim-Code gebruiken. Er is echter nu ook een Kinder Urim-Code. Een verkleinde uitgave van de versie voor volwassenen. De werking is hetzelfde als de grote versie maar de aangepaste maten en het speelse uiterlijk maken het voor kleine kinderen ook erg aantrekkelijk om hun eigen innerlijke avonturen te beleven.

broncode17

Bron-Code

De Bron-Code is ontworpen om specifieke programma’s, herinneringen en conditioneringen te wissen die je vasthouden in een verkeerde realiteit omtrent wie je werkelijk bent. Deze werkelijkheden, die in feite zelfontworpen of aangenomen illusies zijn, lijken heel echt en kunnen erg belastend werken op je totale zijn.

thummim_img03

Thummim-Code

De Thummim-Code is een bijzondere, Energetische Stoel die zo is gemaakt dat er een bundeling van energie ontstaat, een zogenaamde krachtplek. Door zitting te nemen in de Thummim-Code wordt een persoon “aangeraakt” en vindt er een uitwisseling/transformatie plaats op een moeiteloze manier. Voor de meeste mensen is deze uitwisseling van energie goed voelbaar.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt