Alle titels worden vanaf Maart 2023 één voor één opnieuw uitgegeven door uitegeverij Edicola in een hernieuwde uitgave met veel extra nieuwe informatie. Als eerste verschijnt eind Maart De Wet van EEN.

Hier een overzicht van de boeken van Monique Timmers, die al verscheidene malen werden herdrukt. Door op de afbeelding te klikken kom je in het bestelformulier, waar je de boeken kunt bestellen.

Regeer je eigen Koninkrijk

Onze realiteit is volledig stuurbaar, zowel op aarde als in de hemel
Monique Timmers

Hoe stuur ik mijn eigen realiteit en maak ik contact met Vrije Energie? Onze realiteit is stuurbaar! Gedachten hebben wonderbaarlijke eigenschappen, zij vormen aaneengeschakelde ketens van oorzaak en gevolg, levenslijnen genoemd, die onze werkelijkheid diep kunnen beïnvloeden. We kunnen ondertussen al met allerlei methodes zinvolle veranderingen teweegbrengen, maar waarom blijven we nog steeds met klachten, pijnplekken en uitdagingen zitten? Waarom nemen bepaalde gedachten de regie over en leven we niet vanuit onze authentieke kracht? Levenslijnen die zich met elkaar verbinden, vormen clusters. Als je vast komt te zitten in een ‘belastende’ cluster, verlies je algauw je levensopdracht uit het oog en je komt jezelf tegen in allerlei klachten, pijnlijke ervaringen en vastgeroeste conditioneringen. We kunnen ons bewustzijn echter zodanig sturen dat we weer leven volgens gezonde overtuigingen.

Thema’s die aan bod komen, zijn o.a.: het nieuwe bewustzijn van 2012; hoe stuur ik mijn eigen realiteit aan en maak ik contact met het grote Informatieveld, de Akasha-kronieken?; vrije energie, de sleutel tot gezond zijn; de twee gezichten van onze realiteit; de kunst van het zijn en het nut van bewuste opvoeding. Ook laat dit boek zien waarom er steeds meer indigokinderen en sensitieve personen geboren worden. Al deze thema’s worden besproken in relatie tot deze levenslijnen en (gedachte)clusters, waarmee dit boek laat zien dat onze realiteit volledig stuurbaar is. Zowel op aarde als in de hemel.

2012 | €29,50 incl. verzenden

De Wet Van Een

De mysteriën van de Kosmos
Monique Timmers

De Wet van EEN neemt je mee op een reis door de kosmische mysteriën waar geweldige geestelijke krachten werken. Deze kennis bevrijdt je van het gesloten driedimensionale bewustzijn en het rad van karma en activeert tegelijkertijd een intensief proces van het zuiverende Levende Licht, waardoor je geestelijke vaardigheden steeds meer naar boven komen. De Wet van EEN laat je zien dat zonder liefde en waarheid geen werkelijke bevrijding kan plaatsvinden. Bevrijding is in eerste instantie ook een noodzakelijke verstoring van alle oude structuren omdat je bewustzijn verandert, maar het leidt altijd tot het verwerven van wijsheid en werkelijke innerlijke vrijheid. Een ware wedergeboorte. Ook dit boek, De Wet van EEN heeft een wedergeboorte ondergaan. De eerste versie is geschreven in 2014-2015 en ook de tweede druk was ondertussen uitverkocht. Het is een nieuwe versie geworden en er is veel informatie toegevoegd. Het boek nodigt je uit om diepgaand contact te maken met de tijdloze wijsheid van de oudheid en deze kennis laat zien waartoe wij in staat zijn. Het geeft sleutels tot een betere gezondheid; het loslaten van oude blokkades en het herstellen van onze innerlijke systemen. De kennis van de kosmische mysteriën laat ons beseffen dat dit alles mogelijk is. Verbind je met de Bron van alle dingen, het eeuwige veld van bewustzijn en je vindt God in jezelf, in het hart van wie je bent. Wij zijn allemaal een manifestatie van het goddelijke en in essentie EEN. Dit boek nodigt je uit om jouw ware identiteit te laten zien!

Als professioneel springruiter was Monique Timmers het van jongs af aan al gewend om de hoogste hindernissen te nemen, onbevreesd en vol vertrouwen.
Instinctief wist zij al vroeg dat dit de enige manier was om de wedstrijd te winnen; een metafoor voor het evolutionaire pad. Door twee ingrijpende ziekteprocessen toen ze 27 was, opende zich het kanaal naar de kosmische werelden met als doel de door haar ontdekte geestelijke ‘rijkdom’ te delen. Monique ontwikkelde zich tot een ware alchemist en mystica en vertaalde haar inspiratie in al haar werk. Dertig jaar heeft Monique gewerkt als energetisch en natuurgeneeskundig therapeute. Ze is de oprichtster van de Ur-Academie.

2023 | €29,50 incl. verzenden

3d-regeer-je-eigen-konkrijk-1
TIMMERS De Wet van EEN OS.indd

Meer zijn dan je brein

Het nieuwe bewustzijn van sensitieve pioniers
Marian van den Beuken | Monique Timmers

Sensitieve pioniers willen leven en werken vanuit het zijn. Er gebeurt momenteel zoveel dat het steeds urgenter wordt om ons diep in onszelf te verankeren. Daar vinden we vrede, vertrouwen, optimisme. Zo stijgen we uit boven onze instincten en conditioneringen. Als we leven vanuit het zijn, is er vanzelf groei en vernieuwing in ons leven. In dit boek vind je praktische handvatten om vanuit dat nieuwe bewust-zijn in de wereld te staan. Je zult merken dat je niet alleen bent. Samen met vele andere sensitieve pioniers geef je de wereld een nieuwe richting.

2012 | Uitgeverij: AnkhHermes | ISBN: 9789020208153

Meer zijn dan je brein

De kracht van de Eigen Ziel

Terug naar de bron, een boek van Liefde
Monique Timmers

Door de eeuwen heen is de ziel altijd al het onderwerp geweest van vele pogingen tot definitie. In deze tijd van bewustwording begrijpt men steeds meer dat de ziel de brug is tussen hemel en aarde, tussen Geest en lichaam. Zij is de ontvanger en doorgever van Geestgoddelijke energie. Gezondheid en genezend vermogen zijn een weerspiegeling van jouw zielenkracht en vermogen. We kunnen de ziel zien als een vitaal beginsel, deze kracht beschermt het lichaam tegen belastende invloeden. Het lichaam gaat niet dood aan een ziekte, maar door het feit dat de kracht van de ziel zo verzwakt is, dat zij zich niet langer door dit fysieke werktuig wil of kan manifesteren en een ziekte grip krijgt op je fysieke lichaam of de ziel geroepen wordt om op andere niveaus te werken. Leer om weer door de ogen van je Eigen Ziel te kijken naar allerlei onderwerpen en levensvragen, zoals: het belang van de juiste opvoeding, hoe laat je oude pijn los zonder de emoties te hoeven ervaren, hoe blijf je goed in je kracht, ook als je erg gevoelig bent, waarom wordt een lichaam ziek en hoe activeer je je genezend vermogen, hoe kan ware spiritualiteit en zuivere inspiratie je helpen om elke dag weer de harmonie te bewaren? De informatie in dit boek over de ziel en haar vermogens maakt je bewust van een enorme kracht in jezelf. De Kracht van de Eigen Ziel.

2011 | Uitverkocht

De Kracht van de Eigen Ziel

De Spirituele Voedingswijzer

Monique Timmers

Een handige gids om altijd bij de hand te hebben!
De spirituele voedingswijzer is een handleiding bij het werken aan een betere lichamelijke en geestelijke conditie. Dit boekje geeft informatie over geneeskrachtige voeding; de juiste voedselcombinaties, specifieke natuurlijke (genees)middelen, essentiële vitamines, mineralen en voedingssupplementen die vitaliserend en verjongend werken en ons stressbestendiger maken.
Daarnaast biedt De spirituele voedingswijzer praktische oefeningen en denktechnieken die ons helpen om beter te functioneren en ons vermogen aanspreken om onze cellen te vernieuwen. Iedereen heeft het (verborgen) vermogen om genezing te bewerkstelligen of te stimuleren! De spirituele voedingswijzer biedt tal van informatie en gegevens die zowel door natuurartsen als wetenschappelijk onderzoek steeds vaker bevestigd worden.
Door het handzame formaat is De spirituele voedingswijzer gemakkelijk mee te nemen: bij het boodschappen doen, naar het restaurant en tal van andere gelegenheden waar voeding centraal staat.
Uiteraard kunnen de (meditatieve) oefeningen ook buitenshuis gedaan worden. Kortom, zorg dat je altijd De spirituele voedingswijzer op zak hebt!

2009 | Uitverkocht.

De Spirituele Voedingswijzer

Atlantis Herleeft

De God van toen
Monique Timmers

De God van toen neemt je mee op reis door het verre verleden, langs oude continenten en culturen zoals Atlantis, Lemurië en Egypte en belicht zowel het ontstaan van de mens alsook zijn spirituele reis en ontwikkeling in deze tijd. De God van toen licht een puntje van de sluier op over het gedachtegoed, de spirituele aard en het leven in een bepaalde tijdsperiode, het leven op het eiland Poseidonis dat het laatst overgebleven eiland was van dit grote rijk. Zij geeft antwoord op de vraag waarom dit enorme continent met al zijn kennis uiteindelijk toch ten onder is gegaan.

2008 | Uitverkocht

Atlantis Herleeft

De Vijfde dag

Monique Timmers

De Vijfde Dag gaat over ingrijpende gebeurtenissen in het leven van Monique Timmers. Zij vertelt openhartig over haar contact met de kosmische wereld en hoe de Meesters met haar werken, hoe zij zichzelf genas van kanker door de kennis toe te passen die gedachte- en geestkracht biedt, wat de dood van haar vader teweegbracht en hoe haar werk met zwerfhonden een spirituele ervaring werd. De rode draad is haar eigen bewustwordingsproces, het vallen en opstaan, en het besef dat zij steeds vaker niet alleen haar eigen werkelijkheid, maar ook haar gezondheid, jeugdigheid en vitaliteit schept.
Naast haar eigen verhaal heeft zij ook nog visies en leringen gekregen vanuit de kosmische wereld voor alle mensen die zoekende zijn en diep in hun hart weten dat er een nieuwe dageraad schijnt. Deze visies bevatten inzichten en kennis die vele herinneringen wakker zullen maken.
Onderwerpen die o.a. besproken worden zijn: Gedachten-vormen-materie, het belang van ‘niet kwetsen’, het jaar 2012, het geestelijke bewustzijn van de gouden eeuwen in de oude culturen van Atlantis en Mu, het stervensproces en de wereld na de dood, hoe overstijg en transformeer je belastend karma en wat is verlichting nu precies?

De Ingewijden geven hun visie over maatschappelijke vraagstukken zoals dierenleed, misdaadbestrijding en het creëren van een veilige maatschappij. Ook de gezondheid komt aan bod. De Ingewijden geven informatie over de ‘vroegere’ oorzaken van kanker en andere ziekten. Daarnaast is er aandacht voor een belangrijke vraag die leeft in de harten van velen: Hoe de hedendaagse seksuele beleving te verheffen naar het niveau waar het wederzijdse spirituele voeding wordt? Al deze onderwerpen worden op een heldere manier besproken.

‘Alles kan geheeld worden, als je de juiste trillingsfrequentie aanspreekt in combinatie met het juiste denken.’

2008 | Uitverkocht

de-vijfde-dag

De Verborgen Kracht van het denken

Monique Timmers

Wij je meer weten over de Verborgen Kracht van ons schepend vermogen?
Wil je weten hoe gedachtevormen eruit zien, wat hun uitwerking is op jezelf en de ander?
Wil je weten hoe je het verouderingsproces kunt vertragen en je geestelijke en lichamelijk welzijn kunt verbeteren?
De Verborgen Kracht is het scheppende vermogen van onze denk – en gevoelsprocessen. Het is onze Hogere Denkkracht, gedragen door Universele Liefde. Helaas zijn wij ergens door de levens heen de controle over dit vermogen verloren. We kunnen de natuurlijke controle over de Ware Geest weer activeren en deze kennis terugbrengen in ons dagelijkse bestaan. Laten we deze goddelijke erfenis aanvaarden!
Zo verkiezen wij om weer te gaan samenwerken met de Ware Geest en daardoor elke hoogte in ons bewustzijn te herinneren en te ervaren. Kennis verruimt onze visie. Wij kunnen onszelf trainen, zodat we onszelf slechts hoeven open te stellen, om ons te herinneren wie we werkelijk zijn…
De Verborgen Kracht, het wetende principe van alle dingen!

2007 | Uitverkocht

De Verborgen Kracht van het denken

De Leringen en Visies van Meesters en Ingewijden

Monique Timmers

Er komt een moment in ieders leven waarop men gaat verlangen naar een helpende hand, richtlijn of inzicht in de zoektocht naar die Waarheid die staat voor het Bewustzijn van God. Zowel in het Oosten alsook in het Westen zijn in het verleden al veel grote zielen, Meesters en Ingewijden geweest, die levende voorbeelden waren van dit Bewustzijn. Zij bewandelden het pad van heelheid en gaven ons genoeg kennis, kennis die nodig is om ons te verheffen. Zij waren de leraren en onderwezen hun leerlingen totdat dezen zelf leraren werden. Allen verwezen zij naar een groter Bewustzijn, een Bewustzijn dat iedere mens kan ontwikkelen en noemden dit het Christus-, Buddha- of Godbewustzijn. Dit boek bevat niet alleen visies, leringen en richtlijnen die ons gegeven zijn door deze Ingewijden maar licht ook een tipje van de sluier op over hun aard, vroegere levensomstandigheden en hoedanigheden. Onderwerpen zoals geboorte en sterven, karma en reïncarnatie, het verruimen van bewustzijn, de kracht en uitwerking van vele muzieksoorten, het komen tot meer harmonie, vreugde en gezondheid, de uitwerking van de geestelijke activering in dit Aquariustijdperk, maar ook beladen thema¹s zoals abortus, het eten van vlees, onze omgang met de dierenwereld, de oorzaken die de hedendaagse vervorming van seksualiteit tot gevolg hebben, worden belicht. Tevens maken zij ons bewust van de enorme uitwerking die onze gevoelens, gedachten, woorden en daden hebben die in wezen onze toekomst vormen. Al deze kennis geeft ons steeds meer een antwoord op de vele levensvraagstukken. Deze leraren brengen geen nieuwe religie maar richtlijnen en leefregels om onze kwaliteiten van het hart te ontwikkelen en onze ziel wakker te maken. Deze richtlijnen en leefregels zijn gebaseerd op liefde en mededogen en kunnen door iedere mens begrepen worden. Zij bieden hoop en verwachting voor de toekomst voor hen die vrijheid en waarheid koesteren in hun hart.

2000 | Uitverkocht

De leringen en visies van meesters en ingewijden
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt