Marokko

De reizen die ik organiseer naar Marokko hebben als thema alchemie en magie. In deze weken kijken we niet naar je innerlijke processen en datgene wat nog opgeruimd mag worden. We gaan ‘werken’ in groepsvorm vanuit één geest, één hart, als één stem, één woord, één liefdevolle intentie op dezelfde plek en tijd met het hoogst haalbare resultaat.

Alchemie is onlosmakelijk verbonden met onze gedachtewereld. Als jij je gedachten zuiver, opbouwend en krachtiger kunt maken dan de invloeden van de uiterlijke ervaringen, dan zal je lichaam deze ervaring gaan creëren. Je lichaam gaat er alles aan doen om dit plan, deze ervaring te manifesteren en alle chemische stoffen activeren die je nodig hebt; je genen worden geactiveerd, de cellen worden geïnformeerd als voorbereiding op je toekomstige gebeurtenis en hierdoor worden ook nieuwe verbindingen (neurologische circuits) gecreëerd. Zo schep je je werkelijkheid, je gezondheid. Er ontstaat dan een uitstralend Licht (Zohar), je bouwt een nieuwe aura op waarop de Kosmos, het Universele Goddelijke Bewustzijn gaat reageren.

Vanaf dat moment verander je en leef je niet langer meer vanuit oude patronen. Je leeft de nieuwe toekomst zoals jij die hebt gedacht en bedacht en in het systeem hebt gebracht. Dit is ware alchemie; scheppen via de juiste kennis en een liefdevolle focus.

Als je interesse hebt voor deze reis, laat het me dan op tijd weten.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt